+31 (0)624 661 517 info@penta-adviesgroep.nl

ARIE

Sinds het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw bestaat voor de bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen de verplichting tot het opstellen van een arbeidsveiligheidsrapport (AVR). In februari 2004 is deze regeling vervangen door de zogenoemde ARIE-regeling: de aanvullende risico inventarisatie en evaluatieregeling. Deze ARIE regeling zou per 1 januari 2013 afgeschaft worden, maar daar is het kabinet Rutte op teruggekomen. De regeling wordt wel vereenvoudigd.

De aanwijssystemen voor de ARIE regeling heeft een gedeeltelijke overlap met de BRZO regeling.De reden voor de verschillen is dat de aanwijssystemathiek bij de ARIE regeling zich richt op de hoeveelheid gevaarlijke stof die in 1 installatie aanwezig is. Maar ook een ARIE plichtig bedrijf moet een PBZO document, VBS hebben, en eist de wetgever scenariobeschrijvingen voor de veiligheid en een specifiek noodplan.

Wat kan Penta voor U doen?

  • Wij toetsen of u ARIE plichtig bent;
  • Wij toetsen voor u alle relevante documenten en het VBS;
  • Wij kunnen uw PBZO, VBS , scenario’s en noodplan toetsen;
  • Wij begeleiden u tijdens de ARIE audit van de overheden;
  • Wij kunnen uw VBS en alle relevante documenten en procedures aanpassen zodat ze voldoen aan de richtlijn.
  • Wij zorgen ervoor dat u voldoet aan de meest relevante ARIE regeling.

Waarom Penta?

  • Onze adviseurs hebben jarenlange ervaring in de petrochemie en hebben gewerkt voor BRZO en ARIE bedrijven;
  • Daarnaast hebben onze ARIE specialisten specifieke ARIE/BRZO opleidingen gevolgd.
  • Onze adviseurs zijn MVK of HVK;
  • Penta hanteert een zeer scherp uurtarief op regiebasis of een vaste prijs.

Wanneer u een vraag heeft of de behoefte aan de inzet van een adviseur van Penta,
bel naar +31 (0) 6 24661517 of maak een vrijblijvende afspraak met één van onze adviseurs. Contact