+31 (0)624 661 517 info@penta-adviesgroep.nl

Arbeidshygiëne Biologische agentia

Als onderdeel van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) moet een werkgever de blootstelling aan biologische agentia beoordelen (Arbobesluit 4.85). Dit betekent dat de aard, mate en duur van de blootstelling wordt beoordeeld met als doel het gevaar voor de werknemer te bepalen.

Biologische agentia worden in de Arbeidsomstandighedenwet omschreven als de ‘levende organismen die een infectie, allergie of toxiciteit kunnen veroorzaken.’ Er bestaan ook stoffen van biologische herkomst die geen levend organisme zijn en toch een risico voor de gezondheid opleveren.

Medewerkers kunnen op verschillende manieren worden blootgesteld aan biologische agentia. Denk bijvoorbeeld aan legionella die zich ontwikkelen in stilstaande delen van waterleidingen. Maar ook airco’s die onvoldoende worden onderhouden. Zij verspreiden schimmels en bacteriën in de werkruimte.

Natuurlijk zijn er ook bedrijfstakken die altijd te maken hebben met een blootstelling aan biologische agentia. Denk hierbij bijvoorbeeld aan afvalverwerking, waterzuiveringsinstallaties en werkzaamheden
in en aan riolen.

De arbeidshygiënisten van Penta Adviesgroep kunnen de risico’s blootstelling aan biologische agentia voor u inventariseren en beoordelen. Daarnaast is het ook mogelijk dat er metingen worden uitgevoerd naar biologische agentia.

Wat kan Penta voor u doen?

  • Uitvoeren verdiepende RI&E Biologische agentia volgens Blauwdruk RI&E Biologische agentia
  • Beoordeling biologische agentia op de werklocatie
  • Meten van biologische agentia op de werklocatie

Wanneer u een vraag heeft of de behoefte aan de inzet van een adviseur van Penta,
bel naar +31 (0) 6 24661517 of maak een vrijblijvende afspraak met één van onze adviseurs. Contact

Home » Arbeidshygiëne Biologische agentia

Het begrip biologische agentia omvat, al dan niet genetisch gemodificeerde, micro-organismen, zoals virussen, bacteriën, schimmels of parasieten, die een infectie, allergie of toxiciteit kunnen veroorzaken. In het dagelijks leven worden we altijd blootgesteld aan deze micro-organismen, maar bij sommige bedrijven is deze blootstelling nog veel hoger. Denk bijvoorbeeld aan laboratoria, agrarische bedrijven, maneges, ziekenhuizen, afvalverwerkingsbedrijven en waterzuiveringsinstallaties. In dergelijke situaties is het belangrijk blootstelling en risico’s te beperken, zoals vastgelegd in de Arbowetgeving.