+31 (0)624 661 517 info@penta-adviesgroep.nl

Arbeidshygiëne Gevaarlijke stoffen

Uw partner voor de inventarisatie van gevaarlijke stoffen

De inventarisatie van gevaarlijke stoffen en het opstellen van een correcte RI&E vereisen gespecialiseerde kennis. Reken daarom op de professionals van Penta Advies Groep. Samen voeren we de RI&E uit voor uw bedrijf. Zo krijgt u kennis en inzicht in de aanwezige risico’s. Door een grondige inventarisatie van gevaarlijke stoffen, weet u wat de wetgever van u verlangt om de veiligheid van uw medewerkers te waarborgen. Wanneer de Risico Inventarisatie en Evaluatie is opgesteld, wordt deze getoetst door een kerndeskundige HVK. Uiteraard staan onze adviseurs u ook graag bij in het uitvoeren van uw Risico Inventarisatie en Evaluatie.

De mogelijke gevolgen van contact met gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen, vloeistoffen, gassen of vaste stoffen die een risico vormen voor de gezondheid of veiligheid van werknemers, komen op vrijwel alle werkplekken voor. De gezondheidsproblemen die veroorzaakt kunnen worden door gevaarlijke stoffen, variëren van lichte irritatie van ogen en huid tot ernstige effecten zoals geboorteafwijkingen en kanker. Het is dan ook van belang om een gedegen inventarisatie van gevaarlijke stoffen te laten opstellen. De effecten kunnen acuut zijn of op lange termijn optreden, en sommige stoffen hebben een cumulatief effect. Enkele van de meest voorkomende gevaren zijn:

  • Kanker
  • Allergieën
  • Vergiftiging
  • Huidziekten
  • Ziekten van de luchtwegen
  • Reprotoxische problemen en geboorteafwijkingen

Wat kan Penta voor U doen?

  • Uitvoeren verdiepende RI&E gevaarlijke stoffen
  • Beoordelen van werklocaties gevaarlijke stoffen volgens erkende modellen (IHStat, Stoffenmanager, ART, COSHH et cetera)
  • Meten van gevaarlijke stoffen op de werklocatie

Laat ons uw Risico Evaluatie opstellen

De arbeidshygiënisten van Penta Advies Groep kunnen de risico’s blootstelling aan gevaarlijke stoffen voor u inventariseren en beoordelen. Daarnaast is het ook mogelijk dat er metingen worden uitgevoerd naar biologische agentia. Bovendien profiteert u van een vaste lage prijs voor het opstellen en toetsen van uw Risico Inventarisatie en Evaluatie. Neem contact met ons op voor een afspraak via het contactformulier of bel naar 06 24661517. We helpen u graag verder.

Wanneer u een vraag heeft of de behoefte aan de inzet van een adviseur van Penta,
bel naar +31 (0) 6 24661517 of maak een vrijblijvende afspraak met één van onze adviseurs. Contact

Home » Arbeidshygiëne Gevaarlijke stoffen

De inventarisatie van gevaarlijke stoffen valt onder het opstellen van een Risico Inventarisatie en Evaluatie document. Dit officiële document moet u op verzoek voorleggen aan de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De inventarisatie van gevaarlijke stoffen is bovendien nodig om de aanwezige risico’s op de werkvloer te identificeren en een gepast plan van aanpak op te stellen. Penta Advies Groep is uw deskundige partner die u bijstaat in dit proces.