+31 (0)624 661 517 info@penta-adviesgroep.nl

Wat zijn biologische agentia?

De wetgeving omtrent werken met biologische agentia

Het Arbobesluit (hoofdstuk 4, art. 4.84 t/m art. 4.102) legt een aantal verplichtingen op wanneer met biologische agentia wordt gewerkt. Er wordt onderscheid gemaakt in verschillende categorieën, namelijk 1, 2, 3 en 4 (Arbobesluit: art. 4.86). Artikel 4.84 lid 3, geeft een algemene indruk wat er onder de vier categorieën wordt verstaan:

  • Categorie 1: Een agens waarvan het onwaarschijnlijk is dat het bij de mens een ziekte kan veroorzaken;
  • Categorie 2: Een agens dat bij de mens een ziekte kan veroorzaken en gevaar kan opleveren voor de veiligheid en gezondheid van de medewerker. Onwaarschijnlijk is, dat de ziekte zich onder de bevolking verspreidt;
  • Categorie 3: Een agens dat bij de mens een ernstige ziekte kan veroorzaken en een groot gevaar kan opleveren voor de veiligheid en gezondheid van de medewerker. Tevens is er een kans dat de ziekte zich verspreidt onder de bevolking;
  • Categorie 4: Een agens dat bij de mens een ernstige ziekte veroorzaakt en een groot gevaar is voor de veiligheid en gezondheid van de medewerker. Tevens is het zeer waarschijnlijk dat de ziekte zich verspreidt onder de bevolking.

Deze vier categorieën zijn weer onder te verdelen in een drietal mogelijkheden:

  • Situaties waarin blootstelling aan biologische agentia in categorie 1 kan plaatsvinden;
  • Niet gericht werken met biologische agentia in categorie 2, 3 of 4;
  • Gericht werken met biologische agentia in categorie 2, 3 of 4.

Wat kan Penta voor U doen?

  • Uitvoeren verdiepende RI&E Biologische agentia volgens Blauwdruk RI&E Biologische agentia
  • Beoordeling biologische agentia op de werklocatie
  • Meten van biologische agentia op de werklocatie

Hoe kunnen wij u helpen?

Penta Advies Groep kan voor u inventariseren welke biologische agentia aanwezig is binnen uw bedrijf, en een advies op maat geven over het werken met deze stoffen. Ook kunnen er verschillende metingen worden uitgevoerd om blootstelling van uw personeel aan deze stoffen in kaart te brengen. Voor het werken met deze stoffen zullen altijd noodzakelijk (hygiënische) voorzieningen moeten getroffen worden. Afhankelijk van het soort biologische agentia kan de mate van deze voorzieningen worden bepaald. Door de duidelijke inventarisatie die Penta Advies Groep voor u opstelt krijgt u een duidelijk overzicht van voorzieningen en/of maatregelen die nodig zijn.

Reken op ons deskundig advies

Heeft u een vraag of heeft interesse in één van onze diensten, neem dan contact met ons op via de contactpagina op de website of bel 06 24661517. We zijn u graag van dienst!

Wanneer u een vraag heeft of de behoefte aan de inzet van een adviseur van Penta,
bel naar +31 (0) 6 24661517 of maak een vrijblijvende afspraak met één van onze adviseurs. Contact

Home » Wat zijn biologische agentia?

Het begrip biologische agentia omvat, al dan niet genetisch gemodificeerde, micro-organismen, zoals virussen, bacteriën, schimmels of parasieten, die een infectie, allergie of toxiciteit kunnen veroorzaken. In het dagelijks leven worden we altijd blootgesteld aan deze micro-organismen, maar bij sommige bedrijven is deze blootstelling nog veel hoger. Denk bijvoorbeeld aan laboratoria, agrarische bedrijven, maneges, ziekenhuizen, afvalverwerkingsbedrijven en waterzuiveringsinstallaties. In dergelijke situaties is het belangrijk blootstelling en risico’s te beperken, zoals vastgelegd in de Arbowetgeving.