+31 (0)624 661 517 info@penta-adviesgroep.nl

BRZO

Besluit risico’s zware ongevallen

Doel BRZO 99 volgens Seveso II richtlijn: het beheersen van de veiligheid om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen voor mens en milieu te beperken.

Bedrijven vallen onder BRZO als zij grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen verwerken of opslaan die een hoge drempelwaarde overschrijden, deze bedrijven worden aangemerkt als VR bedrijven en dienen een volledig veiligheidsrapport (VR)op te stellen. Daarnaast zijn er bedrijven die alleen de lage drempelwaarden overschrijden de zogenaamde PBZO bedrijven deze dienen een Preventiebeleid Zware ongevallen op te stellen. Beide bedrijven dienen over een Veiligheidsmanagementsysteem te beschikken die bestaat uit het Preventiebeleid zware ongevallen(PBZO) en voor de uitvoering en bepaling daarvan een veiligheidsbeheersysteem (VBS) te implementeren. Het PBZO bestaat uit zes hoofdaandachtsgebieden en het VBS bestaat uit zeven elementen hierin staan de koppelingen beschreven tussen het algemene beheerssysteem, het veiligheidsbeheersysteem en het preventie beleid.
Het schrijven en beschrijven van de elementen van het VBS vraagt veel specifieke kennis en inzicht, tevens is het zo dat dit meestal op maat gemaakt moet worden daar niet ieder bedrijf hetzelfde is.

BRZO 2015

Per 1 juli 2015 wordt BRZO 2015 ingevoerd volgens de richtlijn Seveso III, de reden van de wijziging is een nieuwe indeling van gevaarlijke stoffen volgens CLP verordening. Dit betekent dat bedrijven die nu net niet onder BRZO vallen wel onder BRZO kunnen gaan vallen met als gevolg dat zij binnen een jaar moeten voldoen aan de nieuwe regelgeving. Voor PBZO bedrijven kan dit betekenen dat zij onder het zwaardere BRZO regime kunnen gaan vallen en dat dit veel specifiek werk met zich mee brengt.

Wat kan Penta voor U doen?

  • Wij toetsen voor u alle relevante documenten en het VBS;
  • Wij kunnen u PBZO, VBS en VR toetsen;
  • Wij begeleiden u tijdens de BRZO audit van de overheden;
  • Wij kunnen uw VBS en alle relevante documenten en procedures aanpassen zodat ze voldoen aan de richtlijn.
  • Wij zorgen ervoor dat u voldoet aan de BRZO 2015 Seveso III richtlijn.

Waarom Penta?

  • Onze adviseurs hebben jarenlange ervaring in de petrochemie en hebben gewerkt voor BRZO bedrijven;
  • Daarnaast hebben onze BRZO specialisten specifieke BRZO opleidingen gevolgd.
  • Onze adviseurs zijn MVK of HVK;
  • Penta hanteert een zeer scherp uurtarief op regiebasis of een vaste prijs.

Wanneer u een vraag heeft of de behoefte aan de inzet van een adviseur van Penta,
bel naar +31 (0) 6 24661517 of maak een vrijblijvende afspraak met één van onze adviseurs. Contact