+31 (0)624 661 517 info@penta-adviesgroep.nl

Bouwproces

DE Arbowet beschrijft allemaal regels en wetten die van toepassing zijn voor werkgever en werknemer. Hierop is één uitzondering en dat is het Bouwproces. In het Arbobesluit Hoofdstuk 2
afdeling 5 Bouwproces wordt gekeken naar de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Bij het tot stand komen van bouwwerken (artikel 2:28 t/m 2.35 Arbeidsomstandighedenbesluit) is een V&G (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) plan noodzakelijk. Maar wat houdt zo’n plan nu precies in en wanneer bent u genoodzaakt deze op te (laten) stellen?

 1. De activiteit duurt meer dan 30 mandagen en er zijn meer dan 20 medewerkers betrokken bij
  de realisatie van deze activiteit (inclusief onderaannemers en zelfstandige hulppersonen)
 2. De activiteit duurt meer dan 500 mandagen;
 3. Bij bijzondere risico’s vermeld in bijlage II van het Arbobesluit zoals werken in de nabijheid
  van hoogspanningskabels, kans op bedelving, werken op hoogte, kans op verdrinking enz.

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het (laten) opstellen van een V&G-plan ontwerpfase en geeft aan welke mogelijke risico’s bij hem bekend zijn welke dient als informatie voor de uitvoerende partij. Denk hierbij vooral integraal naar alle mogelijke risico’s. Dus niet alleen de risico’s voor het realiseren van het (bouw)werk, maar vooral omgevingsrisico’s en ontwerprisico’s.

Ook wanneer de opdrachtgever zijn ontwerp laat opstellen door derden zoals ingenieursbureaus maar ook (deel)ontwerpen van de uitvoerende partij bij geïntegreerde contracten zoals UAV-gc dan blijft de opdrachtgever eindverantwoordelijke volgens de wetgever.

Wat kan Penta voor U doen?

 • Opstellen van een V&G-plan ontwerpfase of -uitvoeringsfase die voldoet aan de wet- en regelgeving
 • Toetsen van V&G-plannen ontwerpfase en -uitvoeringsfase aan de hand van de geldende wet- en regelgeving
 • Het opstellen van V&G-dossiers
 • Opstellen en toetsen van bijzondere V&G-plannen zoals bij werken in verontreinigde grond (CROW 400) en asbestsaneringsplannen

Wanneer u een vraag heeft of de behoefte aan de inzet van een adviseur van Penta,
bel naar +31 (0) 6 24661517 of maak een vrijblijvende afspraak met één van onze adviseurs. Contact

Home » Veiligheid » Bouwproces

Penta Advies Groep helpt u met het opstellen van een VGM plan. Het Veiligheid-, Gezondheid- en Milieuplan (VGM plan) is verplicht wanneer u bouwwerken tot stand wilt brengen, waarbij kennisgeving aan de arbeidsinspectie verplicht is. Veiligheids-, gezondheids- en milieurisico’s worden hierin vastgelegd. Het plan dient ook regelmatig aangepast te worden aan de huidige stand van zaken of situaties op de bouwlocatie. Op deze manier kunnen risico’s worden voorkomen, weggenomen of beperkt. Wij begeleiden u bij de ontwerpfase, maar ook bij de uitvoeringsfase. Vraag direct naar de mogelijkheden bij Penta Advies Groep.