+31 (0)624 661 517 info@penta-adviesgroep.nl

Privacy- en cookiebeleid

Privacy & Cookie beleid Penta Advies groep

In dit beleid geven we aan hoe wij omgaan met de privacy van bezoekers van onze website.

Privacy & Cookie Beleid Penta Advies Groep

Deze uitleg gaat zowel over het verzamelen van (persoons)gegevens als over het gebruik van cookies.

Artikel 1. Contactgegevens Penta Advies Groep B.V.

Penta Advies Groep VOF, Koningshof 34, 2981 DA Ridderkerk is statutair gevestigd te Rotterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62548190. Wij zijn bereikbaar via de telefoon (+31 (0) 6 24661517) en via e-mail (info@penta-adviesgroep.nl)
Het is ook mogelijk via onze website een contactformulier in te vullen (https://pentaadviesgroep.nl/contact/)

Artikel 2. Algemeen

Het privacy-beleid van Penta Advies Groep B.V. sluit aan bij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Bij het verkrijgen, verwerken en bewaren van (persoons)gegevens richten wij ons op optimale privacy verhoging en beveiliging, alsmede op dataminimalisatie. Dat betekent dat we niet meer gegevens verzamelen dan benodigd is voor een specifiek doel.

Op de website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de bedrijfsnaam en mogelijke functie van bezoeker, en de gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt worden geregistreerd.

Artikel 3. Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens?

Penta Advies Groep B.V. gebruikt gegevens van bezoekers van de website voor verschillende doeleinden.

  • Als u uw gegevens achterlaat door middel van het invullen van het contactformulier, dan worden uw persoonsgegevens gebruikt om aan uw verzoek/vraag te voldoen, bijvoorbeeld voor de aanvraag van een offerte;
  • Uw persoonsgegevens worden bewaard en gebruikt ten behoeve van facturatie en het verzenden van rapportages naar uw bedrijfsadres;
  • Tot slot verwerken wij in algemene zin gegevens die worden gegenereerd als u de website bezoekt. Deze gegevens worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Dit betreft uitdrukkelijk geanonimiseerde gegevens, dus geen persoonsgegevens.

Artikel 4. Doorgifte persoonsgegevens

Penta Advies Groep B.V. geeft in principe (persoons)gegevens niet door aan derden. Het kan zijn dat uw persoonsgegevens worden opgeslagen bij een dienstverlener van ons (bijvoorbeeld de partij die onze website host). In dat geval zijn wij verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan landen die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) liggen.
EER-landen zijn alle EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Artikel 5. Hoe lang bewaren wij gegevens?

Dit is afhankelijk van de reden waarvoor wij uw gegevens verwerken (zie hiervoor bij Artikel 3. Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens?).

  • Als u uw gegevens heeft achtergelaten via het contactformulier, dan verwerken wij uw gegevens om aan uw vraag te voldoen. De bewaartermijn van deze gegevens is onbeperkt.
  • Gegevens ten behoeve van facturatie en het verzenden van rapportages voor het verzenden naar uw bedrijfsadres. De bewaartermijn van deze gegevens is onbeperkt.
  • Algemene gegevens over uw websitebezoek worden onbeperkt bewaard.

Artikel 6. Welke rechten heeft u?

Als betrokkene heeft u diverse rechten, zoals het recht op:

Inzage
U heeft het recht om te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens.

Rectificatie
U heeft het recht om te verzoeken om onjuiste persoonsgegevens te wijzigen.

Vergetelheid
U heeft het recht om te verzoeken dat uw persoonsgegevens gewist worden.

Overdraagbaarheid
U heeft het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, zodat u uw persoonsgegevens kunt overdragen aan een andere dienstverlener.

Bezwaar
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder; de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl) als u meent dat Penta Advies Groep B.V. een inbreuk maakt op de verwerking van uw persoonsgegevens, en de klacht daarover door Penta Advies Groep niet naar tevredenheid is afgehandeld.

Intrekken toestemming
Als uw persoonsgegevens verwerkt worden op basis van uw toestemming, dan heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken.

Artikel 7. Cookies

Penta Advies Groep VOF. maakt op de website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website([en/of Flash-applicaties) wordt meegestuurd, en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

De cookies die worden gebruikt op de website zijn onder te verdelen in de volgende 2 categorieën:

1- Strikt noodzakelijke cookies
Dit zijn cookies die nodig zijn om de website goed te kunnen laten functioneren, en worden automatisch ingeschakeld als u de website bezoekt. Wanneer u bijvoorbeeld kiest om de melding over cookies niet meer te tonen wordt dit opgeslagen,
Dit is een strikt noodzakelijke cookie. Voor deze cookies hoeft u geen toestemming te geven.

2- Functionele cookies
Dit zijn cookies die nodig zijn om uw surfgedrag te analyseren. Hiermee krijgen wij inzicht in de pagina’s die u bezoekt. ( dit is niet herleidbaar naar een IP-adres). Dit surfgedrag wordt gemonitord door Grizzly New Marketing BV .

Penta Advies Groep heeft met Grizzly New Marketing “privacy-vriendelijk” ingesteld conform de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens, en heeft een verwerkersovereenkomst met Grizzly New Marketing gesloten.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de daartoe bestemde instellingen van uw browser te selecteren. Als gevolg daarvan kan het zijn dat u geen gebruik kunt maken van de volledige functionaliteit van de website.

Door het gebruiken van de website geeft u toestemming voor het verwerken van gegevens over u.

Wanneer u een vraag heeft of de behoefte aan de inzet van een adviseur van Penta,
bel naar +31 (0) 6 24661517 of maak een vrijblijvende afspraak met één van onze adviseurs. Contact

Home » Privacy- en cookiebeleid