+31 (0)624 661 517 info@penta-adviesgroep.nl

Risico-Inventarisatie en Evaluatie PSA

Een werkgever is verplicht te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek voor werknemers. Als onderdeel van de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) moet een werkgever ook de blootstelling aan psychosociale arbeidsbelasting beoordelen (Arbobesluit artikel 2.15).

De inspectie van SZW heeft extra aandacht voor de risico’s bij psychosociale arbeidsbelasting PSA en dan vooral voor arbeidsdiscriminatie. Wat is PSA?

Psychosociale arbeidsbelasting

Onder het begrip vallen alle factoren die stress veroorzaken en/of een stressbeleving bij medewerkers oproepen, zoals werkdruk, agressie en geweld, seksuele intimidatie, pesten en discriminatie.

Werkstress is een synoniem voor psychosociale belasting. Bij stress spelen emoties van mensen altijd een rol. Oorzaken van stress die voortkomen uit de werksituatie noemen we stressoren. Mensen verschillen onderling sterk in hun vermogen om te gaan met stressoren. Bij werkstress kunnen de oorzaken gelegen zijn in het werk zelf, maar bijvoorbeeld ook in het dagelijks contact met collega’s.

Wat kan Penta voor u doen?

  • Uitvoeren van een verdiepende Risico-Inventarisatie en Evaluatie PSA

Wanneer u een vraag heeft of de behoefte aan de inzet van een adviseur van Penta,
bel naar +31 (0) 6 24661517 of maak een vrijblijvende afspraak met één van onze adviseurs. Contact

Home » Risico-Inventarisatie en Evaluatie PSA

In de Risico-Inventarisatie en evaluatie PSA inventariseert u de latent aanwezige risico’s die mogelijk het welzijn en gezondheid van uw medewerkers kunnen schaden. De Risico-Inventarisatie en evaluatie PSA inventariseert de risico’s die stressoren geven zoals werkdruk, maar ook discriminatie, pesten en grensoverschrijdend gedrag en agressie en geweld. De hogere veiligheidsdeskundigen en arbeidshygiënisten van Penta hebben zeer veel ervaring in uitlopende branches en bedrijven om samen met u een degelijke en pragmatische Risico-Inventarisatie en evaluatie PSA op te stellen.