+31 (0)624 661 517 info@penta-adviesgroep.nl

ATEX en explosieveiligheidsdocument

ATEX
De ATEX-richtlijn is van toepassing op alle plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen. De richtlijn heeft een breed werkingsgebied en omvat naast gasexplosiegevaar ook stofexplosiegevaar.

ATEX 114
ATEX 114 is van toepassing op elektrische apparaten, systemen en regelsystemen maar ook op pneumatische, mechanische, hydraulische systemen en geldt voor fabrikanten die systemen en of apparaten leveren voor plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen. Daarbij moet u realiseren wat wanneer u een apparaat of installatie aanpast u als fabrikant wordt beschouwd.

ATEX 153
ATEX 153 is van toepassing op omgevingen waar mensen werken in een potentieel explosieve atmosfeer oftewel een gevarenzone en geldt voor iedere werkgever waar dit van toepassing is.

Een gevarenzone wordt ook wel een EX zone genoemd, deze wordt gedefinieerd op basis van de duur en de frequentie in een risicovolle atmosfeer. Om dit vast te leggen heeft men de verplichting om  een explosieveiligheidsdocument op te stellen, kort gezegd een EVD.

Wat kan Penta voor U doen?

  • Opstellen van een Explosieveiligheidsdocument EVD die voldoet aan de wet- en regelgeving en ATEX 153 richtlijn
  • Toetsen van een Explosieveiligheidsdocument EVD die voldoet aan de wet- en regelgeving en ATEX 153 richtlijn
  • Begeleiden voor het opstellen van Explosieveiligheidsdocument EVD zodat u het EVD voortaan zelf kunt maken of aanpassen
  • Het uitvoeren van een Risico-inventarisatie en evaluatie ATEX op uw bedrijf of installatie

Wanneer u een vraag heeft of de behoefte aan de inzet van een adviseur van Penta,
bel naar +31 (0) 6 24661517 of maak een vrijblijvende afspraak met één van onze adviseurs. Contact

Home » Veiligheid » ATEX en explosieveiligheidsdocument

Wanneer u werkt met brandbare vloeistoffen, gassen of vaste stoffen valt u al gauw onder de ATEX richtlijn. U bent tevens verplicht een explosieveiligheidsdocument op te stellen. Zonder ervaring kan dit als lastig worden beschouwd. De experts van Penta kunnen u helpen om een degelijk explosieveiligheidsdocument op te stellen en te inventariseren of uw installatie voldoet aan de ATEX richtlijn.