+31 (0)624 661 517 info@penta-adviesgroep.nl

Bedrijfsnoodplannen

De Arbowet verplicht de werkgever om een beleid te voeren dat gericht is op veilige en gezonde werkomstandigheden. Een ongeval, een brand of een ander incident kan verstrekkende en grote gevolgen hebben. De werkgever is verplicht een Bedrijfshulpverleningsorganisatie BHV op te tuigen.

De BHV-organisatie begint met het in kaart brengen van mogelijke incidenten (scenario, type, omvang, gevaarlijke stoffen, omgeving, BRZO) en de aanwezige middelen om deze te beschrijven. De BHV-organisatie en de bestrijding van calamiteiten of omgang met incidenten worden beschreven in
een Bedrijfsnoodplan, Bedrijfshulpverleningsplan of Ontruimingsplan. Afhankelijk van het type organisatie wordt een van bovengenoemde plannen opgesteld, soms nog aangevuld met een communicatieplan en nazorgplan.

Bij de BEVI en BRZO-richtlijnen worden strenge, uitgebreidere eisen gesteld aan het Interne Bedrijfsnoodplan zoals onder andere het opstellen van installatiescenario’s en maatgevende scenario’s. Wij kunnen het Interne Bedrijfsnoodplan voor u opstellen of u begeleiden bij het opstellen volgens de meest recente wet- en regelgeving.

Bedrijfsnoodplannen die door Penta Adviesgroep worden opgesteld zullen altijd voldoen aan de meest recente NEN 8112 norm.

Wat kan Penta voor U doen?

  • Opstellen van een Bedrijfsnoodplan, BHV-plan of Ontruimingsplan die voldoet aan de NEN 8112
  • Toetsen van uw Bedrijfsnoodplan, BHV-plan of Ontruimingsplan aan de hand van de NEN 8112
  • Opstellen van intern Bedrijfsnoodplan inclusief maatgevende en specifieke scenario’s conform BRZO Seveso III richtlijn
  • Opstellen en toetsen communicatieplan en nazorgplannen
  • Begeleiden voor het zelf opstellen van Bedrijfsnoodplan, BHV-plan of Ontruimingsplan, zodat u ze in de toekomst volledig zelf kunt maken

Wanneer u een vraag heeft of de behoefte aan de inzet van een adviseur van Penta,
bel naar +31 (0) 6 24661517 of maak een vrijblijvende afspraak met één van onze adviseurs. Contact

Home » Veiligheid » Bedrijfsnoodplannen

De werkgever dient zich te laten ondersteunen door deskundige bij noodsituaties. Hiervoor heeft zij een BHV organisatie opgetuigd en is er dus de behoefte aan een bedrijfsnoodplan. Het bedrijfsnoodplan opgesteld door Penta is aan de hand van de NEN 8112 en bevat naast het BHV plan en ontruimingsplan ook de realistische- en maatgevende scenario’s waarmee u bepaald hoeveel BHV-ers uw bedrijf minimaal nodig heeft. Laat de experts van Penta u helpen met een gedegen bedrijfsnoodplan.