+31 (0)624 661 517 info@penta-adviesgroep.nl

Risico inventarisatie en evaluatie

De RI&E is een verplichting die geldt voor alle bedrijven en instellingen, en die op 1 januari 1994 in de Arbeidsomstandighedenwet is vastgelegd in artikel 5 van de Arbowet.

De RI&E rapportage is een officieel document en kan op verzoek aan de Inspectie van SZW worden overlegd. Uitgaande van (de resultaten van) de RI&E dienen prioriteiten te worden gesteld om de gesignaleerde risico’s op basis van een uitgewerkt Plan van Aanpak op te heffen of te verminderen. In het uitgewerkte Plan van Aanpak dienen tevens de uitvoeringstermijnen en de verantwoordelijke personen nadrukkelijk te worden genoemd.

De RI&E mag globaal zijn, maar moet, afhankelijk van de aard van de risico’s wel verder worden verdiept. Denk hierbij aan risico’s gebruik van gevaarlijke stoffen, fysieke belasting, beeldschermwerk, werken op daken enz.

Hoe vaak moet je de RI&E uitvoeren?

De RI&E dient actueel te zijn. Wanneer een RI&E is uitgevoerd en de werkwijze verandert, er komt een nieuw proces bij of een nieuw productie gebouw, dan dient de RI&E opnieuw te worden uitgevoerd. Ook bij een grote renovatie zal de RI&E opnieuw moeten worden gedaan. Wanneer jarenlang de processen en werkwijze gelijk blijft is het ook noodzakelijk de RI&E opnieuw te doen of te actualiseren. De wetgever verlangt namelijk dat u continue uw arbeidsomstandigheden verbeterd en toetst aan de stand der techniek. Een vuistregel is om elke 4 jaar de RI&E te actualiseren.

Wanneer u 25 medewerkers of meer heeft of wanneer u geen branche RI&E instrument gebruikt om uw RI&E uit te voeren ( zie ook : www.rie.nl voor goedgekeurde branche RI&E instrumenten) dan dient uw RI&E getoetst te worden door een gecertificeerde kerndeskundige. Een kerndeskundige is een gecertificeerde bedrijfsarts, gecertificeerde HVK, gecertificeerde arbeidshygienist of een gecertificeerde arbeid en organisatiedeskundige. (N.B. een voorbeeld van een geaccrediteerde certificeringsinstantie voor kerndeskundige is Hobeon SKO)

Wat kan Penta voor U doen?

  • Samen met u voeren wij de RI&E of verdiepende RI&E voor u uit, zodat u tevens kennis en inzicht krijgt in uw risico’s en wat de wetgever van u verlangt.
  • U begeleiden in het uitvoeren van een RI&E;
  • Toetsen van de RI&E door een kerndeskundige HVK gecertificeerd niveau 3 Hobeon SKO.

Waarom Penta?

  • Onze adviseurs hebben jarenlange ervaring in alle branches;
  • Al onze adviseurs zijn MVK of HVK en hebben HBO opleidingen of werk- en denkniveau;
  • Penta hanteert een vaste lage prijs voor het opstellen en toetsen van de RI&E.

Wanneer u een vraag heeft of de behoefte aan de inzet van een adviseur van Penta,
bel naar +31 (0) 6 24661517 of maak een vrijblijvende afspraak met één van onze adviseurs. Contact

Home » Veiligheid » Risico inventarisatie en evaluatie