+31 (0)624 661 517 info@penta-adviesgroep.nl

VGM plan laten opstellen voor in de ontwerpfase

Inzichtelijke arbeidsrisico’s in een VGM plan in de ontwerpfase

Door een VGM plan op te laten stellen in de ontwerpfase door Penta Advies Groep heeft u zicht op de arbeidsrisico’s . Wij zoeken naar oplossingen in het bos van regel- en wetgeving. Dankzij jarenlange ervaring met advisering op het gebied van arbeidshygiëne, veiligheidskunde en arbeids- en organisatiekunde zijn wij dé aangewezen partij. Een dergelijk plan is verplicht als aan minimaal één van onderstaande eisen wordt voldaan:

  • De activiteit duurt meer dan 30 mandagen en er zijn meer dan 20 medewerkers betrokken bij de realisatie van deze activiteit (inclusief onderaannemers);
  • De activiteit duurt meer dan 500 mandagen;
  • Bij bijzondere risico’s vermeld in bijlage II van het Arbobesluit zoals werken in de nabijheid van hoogspanningskabels, kans op bedelving, werken op hoogte enz.

Wat kan Penta voor U doen?

  • Opstellen van een V&G-plan ontwerpfase of -uitvoeringsfase die voldoet aan de wet- en regelgeving
  • Toetsen van V&G-plannen ontwerpfase en -uitvoeringsfase aan de hand van de geldende wet- en regelgeving

Laat ons uw bedrijf ondersteunen

Penta Advies Groep kan uw zorgen uit handen nemen door het VGM projectplan ontwerpfase of uitvoeringsfase op te stellen of te toetsen aan wet- en regelgeving. Bij een toetsing krijgt u helder advies over het aanpassen van punten, advies op maat waar u mee verder kan! Het VGM projectplan voor de ontwerpfase wordt gemaakt door de ontwerpende partij of de opdrachtgever. U kunt ons niet alleen inschakelen voor het opstellen van een VGM plan in de ontwerpfase van uw project, maar ook voor advisering over het risicomanagement van uw bedrijf. Ook voor andere veiligheids- of welzijnsvraagstukken kunt u bij ons terecht. Vraag snel naar de mogelijkheden en bel naar 06 24661517.

Wanneer u een vraag heeft of de behoefte aan de inzet van een adviseur van Penta,
bel naar +31 (0) 6 24661517 of maak een vrijblijvende afspraak met één van onze adviseurs. Contact

Home » Veiligheid » VGM plan laten opstellen voor in de ontwerpfase

Penta Advies Groep helpt met het opstellen van een VGM plan in de ontwerpfase van een project. Dit Veiligheids- en Gezondheidsplan is een projectspecifiek plan. In dit plan kunt u zien wat er is geregeld op het gebied van veiligheid en gezondheid van uw medewerkers. Bij het tot stand komen van bouwwerken (artikel 2:28 t/m 2.35 Arbeidsomstandighedenbesluit) is een VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) plan dan ook noodzakelijk. Maar wat houdt zo’n plan nu precies in en wanneer bent u genoodzaakt deze op te (laten) stellen? Wij zorgen ervoor dat alle risico’s voor veiligheid en gezondheid worden geïdentificeerd. Vervolgens zoeken we naar oplossingen om deze risico’s weg te nemen of te beperken.